Jadwal Kuliah Semester Gazal 2021/2022

Jadwal kuliah semester gazal 2021/2022 Reguler A Jurusan Ilmu Administrasi dan Sosiologi. Jadwal ini dapat dijadikan acuan untuk menentukan link ruang kelas daring (RKD) yang sesuai ruang dan waktu perkuliahan anda. Klik Disini Menuju Ruang Kelas Daring.

Jadwal Kuliah Jurusan Ilmu Administrasi Reguler A Gazal 2021/2022

JADWAL NGAJAR IA FIX

Jadwal Kuliah Jurusan Sosiologi Reguler A Gazal 2021/2022

JADWAL NGAJAR SOS REG A